Ρύθμιση Ευθυγράμμισης

Η γεωμετρία αντιπροσωπεύει το σύνολο του συστήματος σύνδεσης μεταξύ του τροχού και του σκελετού του οχήματος. Είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται η σωστή ευθυγράμμιση των τροχών σας με τη διεύθυνση. Ένα μικρό ελάττωμα στη γεωμετρία μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά πολλών εξαρτημάτων του οχήματος - και των ελαστικών - και λιγότερη άνεση στην οδήγηση. Συστήνεται να φροντίζετε για τον τακτικό έλεγχο: - Τις γωνίες γεωμετρίας με την ευθυγράμμιση των τεσσάρων τροχών - Τις ρυθμίσεις της ευθυγράμμισης (μετά από κάθε αντικατάσταση ελαστικού)

Ρύθμιση Ευθυγράμμισης