Έλεγχος Ευθυγράμμισης

Μια κακή ευθυγράμμιση των τροχών μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τον έλεγχο της διεύθυνσης του οχήματος, το σύστημα ανάρτησης ή ακόμη και για τη φθορά των ελαστικών. Ο έλεγχος της σωστής ευθυγράμμισης από τους τεχνικούς μας σας εξασφαλίζει ότι οι τροχοί σας είναι σωστά τοποθετημένοι ως προς τη γραμμή του άξονά τους. Εάν διαπιστώνετε ανωμαλίες τέτοιες όπως υπερβολική απόκλιση, πρόβλημα στα αμορτισέρ ή ακόμη υπερβολική κλίση του οχήματός σας εμπρός ή πίσω στα απότομα φρεναρίσματα, τότε, πρέπει να ελεγχθεί η γεωμετρία των τροχών σας. Ελάτε στο κέντρο μας, όπου οι τεχνικοί μας θα ρυθμίσουν την ευθυγράμμιση με τα κατάλληλα μέσα.

Έλεγχος Ευθυγράμμισης