Αντιμετάθεση Ελαστικών

Είναι σημαντικό να κάνετε, κάθε χρόνο ή κάθε 10 000 χλμ. περίπου, αντιμετάθεση των ελαστικών σας. Αυτή η εργασία σας εξασφαλίζει ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών σας, ώστε να έχετε καλό κράτημα δρόμου και περισσότερη ασφάλεια. Οι τεχνικοί μας πραγματοποιούν, για εσάς, το πέρασμα των πίσω τροχών εμπρός και των εμπρός τροχών πίσω. Πρέπει να ξέρετε, ότι τα εμπρός ελαστικά έχουν την τάση να φθείρονται πιο γρήγορα, και γι' αυτό η αντιμετάθεση είναι σημαντική για να εξασφαλίσετε την καλή διεύθυνση του οχήματός σας.

Αντιμετάθεση Ελαστικών