Υπηρεσίες

 • Αντιμετάθεση Ελαστικών

  Η αντιμετάθεση των ελαστικών σας, τους προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ομοιόμορφη φθορά.

 • Έλεγχος Ευθυγράμμισης

  ΄Ελεγχος και ρύθμιση της ευθυγράμμισης των τροχών σας, για περισσότερη ασφάλεια.

 • Ρύθμιση Ευθυγράμμισης

  Έλεγχος της γεωμετρίας και της ευθυγράμμισης από τους ειδικούς μας.

 • Επισκευή ελαστικών

  Αυτή η παροχή περιλαμβάνει την επισκευή του ελαστικού σας, την αλλαγή της βαλβίδας και τη ζυγοστάθμιση.

 • Αμορτισέρ

  Αντικατάσταση των αμορτισέρ σας, από τους ειδικούς μας, στην καλύτερη τιμή.

 • Τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση

  Τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών, από τους ειδικούς μας, στην καλύτερη τιμή.